Dekorativno pucovanje zidova

Edel Scheibenputz

Opis proizvoda

Oplemenjeni dekorativni puc je za izradu dekorativnih puceva na ravnim, suvim pucevima prema EN 998-1 C II - C IV, gipsanim pucevima, pločama od gipsanih vlakana i gipskartona, farbanim podlogama, krutoj iverici kao i fasadama sa termoizolacijom. Beli, hidraulični puc koji se sastoji od portlandcementa, belokrečnog hidrata, sa kvarcnim i kalcitnim, kao i vodootpornim dodacima. Za unutra i spolja. Pogodan za WDVS – sisteme.

Edel ScheibenputzEdel Scheibenputz
25 kg daje oko:
3 mm / 6-6,5 m2 površine puca
2 mm / 6,5–7 m2 površine puca

Edel Scheibenputz verarbeitungsfertig

Opis proizvoda

Oplemenjeni dekorativni puc -gotov za upotrebu- je za izradu dekorativnih puceva na ravnim, suvim pucevima prema EN 998-1 C II – C IV, gipsanim pucevima, pločama od gipsanih vlakana i gipskartona, farbanim podlogama, krutim ivericama kao i fasadama sa termoizolacijom. Beli, vodootporni puc, gotov za upotrebu, na bazi sintetike-lateksa prema DIN 18558 P org. 1 po strukturi reljefni puc. Za unutra i spolja.

Edel Scheibenputz verarbeitungsfertigEdel Scheibenputz verarbeitungsfertig
25 kg daje oko 6-6,5 m2 površine puca

Münchner Edel Reibeputz

Opis proizvoda

Oplemenjeni minhenški puc je za izradu dekorativnih puceva na ravnim, suvim krečnjačko cementnim pucevima, nosivim slojevima koji se nanose špahtlom, fasadama sa termoizolacijom,gipsanim pucevima ili pucevima od gipskartona. Podloge 24 sata pre nanošenja puca premazati pucgrundom. Beli, hidraulični puc koji se sastoji od portlandcementa, belokrečnog hidrata sa dodacima kvarca i kalcita, kao i vodootpornim dodacima. Za unutra i spolja. Pogodan za WDVS – sisteme.

Münchner Edel ReibeputzMünchner Edel Reibeputz
25 kg dekorativnog puca daje oko 6,5-7 m2 površine puca

Reibeputz verarbeitungsfertig

Opis proizvoda

Oplemenjeni minhenški puc -gotov za upotrebu- je za izradu dekorativnih puceva na ravnim, suvim pucevima C II – C IV prema EN 998-1, gipsanim pucevima, pločama od gipsanih vlakana i gipskartona, farbanim podlogama kao i krutim ivericama. Beli, vodootporni dekorativni puc, gotov za upotrebu, vezan veštačkom smolom, prema DIN 18558 P Org.2. Za unutra.

Reibeputz verarbeitungsfertigReibeputz verarbeitungsfertig
25 kg puca daje oko 6,5–7 m2 površine puca

Roll and Kellenputz

Opis proizvoda

Puc koji se nanosi valjkom ili mistrijom je hidraulični puc za izradu struktuiranih ukrasnih površina na ravnim suvim pucevima od krečnog cementa, gipsanim pucevima, pločama od gipskartona, betonu. Pogodan za WDVS. Može se nanosti mašinom za fini puc. Za unutra i spolja. Prema EN 998-1 CS I. Siromašan hromatom prema TRGS 613.

Roll and KellenputzRoll and Kellenputz
25 kg puca daje oko 6–8 m2 struktuirane površine puca

Mosaikputze

Opis proizvoda

Mozaikpuc. Pogodan za dekorativno uređenje unutrašnjih i spoljašnih površina kao što su hodnici, stepeništa, cokle, balkoni, betonski i gotovi elementi za građenje. Mozaikpuc koji se vezuje veštačkom smolom, bez rastvarača, prema DIN 18558 P org 1. Od prirodnog kamena i dekorativne smole na bazi akrilata. Može se prati.

MosaikputzeMosaikputze
Oko 3,5–4,2 kg/m2
1

VESTI i REZULTATI

stop play
  • naj Najbolji poslodavac u Srbiji za 2008. godinu

    U Rajn Majn Company d.o.o. zaposleni su izuzetno zadovoljni o čemu govori kako zbirna aritmetička sredina koja iznosi 3.73, tako i analiza odgovora na pojedinačne anketne iskaze. Od devedeset anketnih iskaza 75 iskaza ima prosečnu vrednost ... opširnije »
  • nagrada Nagrada za kvalitet

    23. maja 2008. godine u Ženevi EDITORIAL OFICE u organizaciji TRADE LEADER´S CLUB iz Madrida je dodelio nagrade za 2008. godinu. "RAJN MAJN COMPANY" je od strane komiteta za selekciju izabrana za dobitnika godišnje nagrade INTERNATIONAL TROPHY... opširnije »
2

IZDVAJAMO IZ PONUDE